Авторизація

Лічильник відвідувачів

СьогодніСьогодні149
ВчораВчора237
За тижденьЗа тиждень587
Попередній тижденьПопередній тиждень4964
За місяцьЗа місяць474184

Нові лідери "Школи мрій"

Проект «Нові лідери «Школи Мрій»

Актуальність проекту:

Учнівське самоврядування – новий підхід до розвитку лідерства. Йому належить особлива увага у засвоєнні цінностей поведінкових установок і навичок, необхідних як для покращення якості свого життя, так і для розв’язання завдань сучасного суспільства (права людини, культура миру, толерантність, здоровий спосіб життя, подолання негативних тенденцій у дитячому середовищі).

Участь дитини в учнівському самоврядуванні, набуття нею різноманітного досвіду, способів діяльності та статусу повноцінного члена організації є ефективним інструментом її духовного становлення як члена суспільства.

Учнівське самоврядування сприяє життєвому самовизначенню учнів, розкриває перед ними світ людських взаємин у всій їх складності й суперечливості, виокремлюючи при цьому ті моделі взаємодії між людьми, які ведуть до успіху.

Мета проекту:

вдосконалення виховної системи закладу через оновлення моделі учнівського самоврядування;

створення комплексної інформаційної системи (медіапростору) для комунікації учнівського активу з усіма учасниками освітнього процесу та громадою міста;

 залучення учнів до формування закладу як громадсько активної школи;

 розкриття, самовдосконалення та самореалізація особистості дитини, її моральне та духовне зростання;

- розвиток креативності, ініціативи, формування активної громадянської позиції школярів;

розвиток лідерських якостей учнів та формування вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму;

формування навичок комунікації, впливу, переконання (в тому числі через використання сучасних інформаційних технологій);

запобігання асоціальній поведінці дітей через залучення до участі в роботі учнівського самоврядування.

 • Завдання проекту:

 • реорганізувати модель учнівського самоврядування в більш дієву, гнучку, динамічну з метою широкого залучення учнів до діяльності колективу закладу, громади, суспільства;

 • створити розгалужену інформаційну систему (робота телецентру, спілкування через сторінки в соцмережах тощо) з метою ефективної комунікації , обміну інформацією, висвітлення діяльності учнівського самоврядування;

 • прилучати дітей до загальнолюдських цінностей, спонукати засвоєння ними соціальних норм поведінки через участь у громадському житті закладу;

 • створити умови для самовизначення, самоствердження й самореалізації кожної особистості через наявність широкого вибору напрямів і видів діяльності;

 • сприяти виявленню й розвитку лідерських якостей дітей через організацію соціально-психологічних тренінгів;

 •    формувати комунікативні вміння учнів через організацію майстер-класів та курсів з медіаграмотності, риторики, журналістики тощо;

 • - оновити форми й методи роботи учнівського самоврядування з метою активізації участі дітей;
 • - організувати для учнів просвітницьку роботу з питань створення та діяльності громадсько активної школи;
 • активізувати залучення громадських організацій до співпраці з учнівським самоврядуванням;

 • сприяти залученню громади мікрорайону, міста до співпраці з учнівським самоврядуванням;

 • мотивувати й підтримувати ініціативу учнівського самоврядування в реалізації локальних проектів, надавати практичну допомогу;

 •  забезпечити висвітлення реалізації локальних проектів у ЗМІ;

 • - створити на основі учнівського самоврядування Молодіжну Раду в органах місцевого самоврядування.
Розроблено Римар Віктор Олексійович.