Авторизація

Лічильник відвідувачів

СьогодніСьогодні102
ВчораВчора159
За тижденьЗа тиждень905
Попередній тижденьПопередній тиждень1399
За місяцьЗа місяць454945

Корекційна робота з дітьми з порушеннями слуху

  Хочу поділитися досвідом та пропоную переглянути фрагменти логопедичних занять із учнем першого класу на тему «Розвиток слухового сприймання та формування вимови у дітей із порушенням слухової функції. Уривки логопедичних занять».

Корекційна робота на індивідуальних заняттях здійснювалася у двох напрямках відповідно до програми для дітей із порушенням слуху:

І – формування правильної звуковимови;

ІІ – розвиток слухового сприймання.

Під час формування вимови використано такі види роботи:

 • артикуляційні вправи для губ, язика;
 • робота над голосом;
 • робота над мовним диханням;
 • вправи на розвиток ритміко-інтонаційної сторони мовлення;
 • автоматизація та диференціація важких для вимови звуків;
 • збагачення словникового запасу;
 • формування лексико-граматичної сторони мовлення.

Для розвитку слухового сприймання мовлення я дібрала мовленнєвий матеріал розмовно-побутового характеру, різноманітні тексти й завдання до них. Відеофрагменти занять можна переглянути за нижчеподаними посиланнями:

https://youtu.be/QoHu_SoeHTY

https://youtu.be/xpTFpOFsjeU

https://youtu.be/c2Bmxk4Is9k

Разкевич Світлана Миколаївна, учитель-логопед

Використання Lego на уроках англійської мови

 Найскладніше почати діяти, все інше

залежить тільки від наполегливості. 

Амелія Ергарт

Ми живемо в час змін – час активної реформи освіти.

Випускники НУШ матимуть ґрунтовні знання та володітимуть компетентностями, що потрібні для сучасного життя, будуть самодостатніми, творчими та креативними особистостями.

Саме це спонукає вчителя до активної самоосвіти та особистих професійних змін.

Хочу поділитися досвідом роботи у класах НУШ, зокрема розповісти про показовий урок у 3-А класі за темою «День народження».

Урок побудувала за таксономією Б.Блума.Перевага таксономії у тому, що мислення,насамперед, у ній представлене в структурованій та доступній для учителів-практиків формі. Таксономія допомагає правильно формулювати мету навчання, створювати завдання для учнів початкової ланки, належним чином проводити рефлексію.

     Таблицею дієслів таксономії Б.Блума користуюся на всіх етапах створення конспекту уроку. Для виконання вправ зосереджую увагу на «Loworderthinkingskills» (навички мислення низького рівня), поступово переходжу до «Highorderthinkingskills» (навички мислення високого рівня). Для того, щоб переконатися, що учні не лише знають, але й відтворюють та  активно користуються ними на практиці, можна, наприклад, «кинути їм виклик», попросивши обґрунтувати свою відповідь.

 

Звичайно, подібний алгоритм дій з молодшими школярами має свої особливості, оскільки кожна вікова група сприймає і засвоює навчальний матеріал на своєму рівні.

Так у роботі з учнями 1-го класу основним видом навчальної діяльності є гра, отже, значна кількість матеріалу запам’ятовується мимоволі. Наприклад, згадуваний раніше «Remembering» можна використовувати при вивченні теми “MyFamily”: з допомогою наочності діти швидко вивчають слова; аудіозапис пісеньки або вірша активізує емоційний стан дитини та підвищує рівень запам’ятовування лексики та граматики з конкретної теми.

У 2-му класі діти вже можуть не тільки запам’ятовувати, а й відтворювати вивчену лексику. На цьому етапі учні вчаться складати мінідіалоги з використанням нових слів.

Починаючи з 3-го класу таксономію Б.Блума вже можна застосовувати в повному обсязі - від етапу «Rememberіng» до «кінцевого пункту» - «Creating» у рамках однієї теми. Отже, опрацьовуючи тему “Birthday. PresentContinuous”, учні знайомляться з новими лексичними одиницями за допомогою ігор «Twoclaps, onestamp”, «Missingwords” - «Remember». Закріплюють засвоєні слова, опрацьовуючи комікс -«Understand».   «Apply» – робота з граматикою за допомогою LEGO. «Analyse» – виконання вправи з підручника з обов’язковим поясненням. «Evaluate» – учні беруть на себе функцію вчителя – оцінюють роботу, виправляючи помилки. Рівень “Create” для учнів третього класу може бути реалізованим у формі мініпроєкту “ActivitiesinmyHouse”. Завдання полягає у тому, що необхідно схематично намалювати свій дім, вказавши назви кімнат, зробити короткий запис у вигляді опорних слів за темою та захистити свою роботу, розповівши 2-5 речень про те, чим дитина займається у кожній кімнаті.

Хочу детальніше зупинитися на етапі «Apply». Тож чому ЛЕГО? Основним видом діяльності молодших школярів є гра. Робота з конструктором ЛЕГО дозволяє учням у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички.

Відомо, що мислення дитини відрізняється від дорослого. В дитинстві переважає предметно-дієве мислення — вирішення завдання здійснюється шляхом реального маніпулювання предметами, випробуванням властивостей об’єктів. Дитина порівнює предмети, накладаючи один на інший або приставляючи один до іншого; вона аналізує, ламаючи по частинах свою іграшку; синтезує, складаючи з кубиків або паличок «будинок»; вона класифікує та узагальнює, розкладаючи за кольорами. Дитина не ставить перед собою мети і не планує своїх дій, вона мислить діючи. Предметно-дієве мислення виявляється вкрай необхідним, коли заздалегідь неможливо повністю передбачити результати яких-небудь дій (робота випробувача, конструктора). Потім у дитини розвивається наочно-образне мислення, пов’язане з оперуванням образами, коли людина, вирішуючи завдання, аналізує, порівнює, узагальнює різні образи, уявлення про явища і предмети. Пізнаючи об’єкт, дитині зовсім не обов’язково торкатися його руками, але їй необхідно чітко сприймати і наочно уявляти цей об’єкт. Конструктор ЛЕГО допомагає розвивати саме ці типи мислення.

ЛЕГО допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працювати і бачити кінцевий результат своєї роботи. Конструювання сприяє розвитку мислення, спритності, а також інтелекту, уяви та творчих задатків. Сприяє формуванню таких якостей, як уміння концентруватися, здатність співпрацювати з партнером, і найголовніше – почуття впевненості в собі. Таким чином, робота з освітніми конструкторами ЛЕГО дозволяє дітям у формі пізнавальної гри почерпнути багато цінних ідей і розвиває необхідні в подальшому житті навички суспільно активної, творчої особистості, яка самостійно генерує нові задуми, приймає нестандартні рішення.

PresentContinuousTense – створення розповідних речень, заперечних та   питальних. Цеглинки розподіляємо за кольорами-категоріями ( жовтий- підмет, блакитний – tobe, зелений- присудок, синій – закінчення –ing, оранжевий – обставина, червоний – частка not), це спрощує етап перевірки – учні порівнюють свою «піраміду» з моєю.

  

За допомогою конструктора ЛЕГО вирішуються завдання освітньої діяльності початкової школи, зокрема уроку англійської мови: розвиток дрібної моторики рук, що стимулює в майбутньому загальномовленнєвий розвиток і розумові здібності; навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі; розвиток уваги, пам’яті, творчого мислення; формування навичок діалогічного мовлення, розширення словникового запасу; вміння працювати у групі, спілкуватися, бути толерантними; створення ситуації успіху та атмосфери змагання.

Поділилась досвідом учитель англійської мови Любов Сидорчук.

 

Методична розробка Булавської Надії Володимирівни

Методична розробка Булавської Надії Володимирівни, вчителя трудового навчання, яка стала переможцем (ІІІ місце) обласного етапу ХVI конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 2018-2019 навчального року. Переглянути роботу можна тут.

 

Інклюзія - це не страшно!

Що означає хороший учитель?

Це насамперед людина, яка любить дітей,

знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у те,

що кожна дитина може стати доброю людиною,

вміє дружити з дітьми,

бере близько до серця дитячі радощі і прикрощі,

знає душу дитини, ніколи не забуває, що й сам був дитиною

В.Сухомлинський

Шановні колеги!

Уже багато років працюю в колективі Рівненського НВК №14 і завжди з радістю ділюся своїми професійними здобутками, дорогоцінними надбаннями у виховній і навчальній сфері педагогічної діяльності. Звикла до того, що можу розділити з вами радість від нелегкої вчительської праці, обмінятися досвідом, а, можливо, й допомогти комусь. Йдеться, власне, про створення доступного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами.

Пригадую, що у 2015 році сама з певним острахом бралася за роботу в інклюзивному класі, проте, розпочавши таку, на перший погляд, важку працю, згодом зрозуміла, що вона є дуже важливою частиною загального процесу, оскільки дає змогу подолати перешкоди в системі освіти та підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Недарма ж нашу школу діти, батьки й освітяни називають «школою мрій»! Тут і справді трапляються дива: «особливі» діти знаходять друзів у класі, разом із іншими здобувають знання, спілкуються, діляться емоціями, радіють.

Інклюзивне навчання усуває бар’єри в системі освіти та сприяє підтримці дітей з особливими потребами. Батьки теж можуть долучатися до процесу навчання, адже тільки спільна робота дає успішні результати. Діти мають змогу соціалізуватися, вступити до професійних та вищих навчальних закладів, розвивати свої сильні сторони й таланти для подальшої інтеграції в суспільство. У них формуються соціальні компетенції для налагодження дружніх стосунків з ровесниками в школі та поза її межами, моделюються належні способи взаємодії з колективом. Створюється атмосфера спокійного прийняття відмінностей інших людей.

Звісно, такі учні вимагають особливого підходу, що передбачає застосування додаткових елементів у освітньому процесі:

 • адаптовані (модифіковані) навчальні програми та плани;
 • комфортне освітнє середовище;
 • використання спеціальних методів і форм навчання;
 • співпраця з фахівцями, які надають послуги відповідно до різних освітніх потреб дітей;
 • створення позитивного клімату в шкільному середовищі тощо.

Не менш важливу роль у здійсненні інклюзивної освіти відіграє команда психолого-педагогічного супроводу, діяльність якої спрямована на створення необхідних умов у освітньому процесі з метою розвитку особистості дитини, засвоєння нею знань, умінь і навичок, її самореалізації та соціалізації.

До складу команди супроводу входять адміністратор закладу (директор або його заступник), класний керівник, усі педагоги, що працюють у класі, асистент учителя, практичний психолог, соціальний педагог, логопед, реабілітолог, батьки та інші законні представники дитини.

Командою супроводу розробляється індивідуальна програма розвитку учня з особливими освітніми потребами, складається розклад корекційних занять, визначаються способи адаптації.

Використовуючи нетрадиційні форми роботи, до прикладу, індивідуальні бесіди, консультації-практикуми, відвідування родин, участь у батьківських форумах, диспути, дискусії, виставки, екскурсії, віртуальні подорожі, вам вдасться відшукати ключик до дитячого серця.

Злагоджена професійна діяльність команди супроводу в інклюзивному класі дає змогу дитині почуватися комфортно в колективі, навчатися доброзичливості, справедливості, терплячості, взаємоповаги, додає впевненості.

Тож варто повірити у власні сили, сміливо взяти за руку дитину, яка цього дуже потребує, і впевнено вести її назустріч новим знанням, знайомствам, відкрити шлях до здійснення мрій. Бо я ж учитель… Бо ми ж команда успіху… Немає нічого неможливого!

Вінічук С.М., учитель початкових класів

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у 2019-2020р.

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист МОН № 1/11-5966 від 01.07.19 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/11-5966 від 01 липня 2019 року

Управління (департаменти) освіти і науки
обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Інститути післядипломної
педагогічної освіти

Щодо методичних рекомендацій
про викладання навчальних предметів
у закладах загальної середньої освіти
у 2019/2020 навчальному році

Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, підготовлені спільно з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом модернізації змісту освіти.

Просимо довести їх до відома керівників закладів загальної середньої освіти та вчителів.

Заступник Міністра                              В. А. Карандій

Вступ

Реформування загальної середньої освіти передбачає модернізацію змісту освіти, що має ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання, а саме головне – орієнтуватися на здобуття учнями умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Статтею  12 Закону України «Про освіту» визначено мету повної загальної середньої освіти - всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Окрім того, усі компетентності однаково важливі і взаємопов’язані: елементи, притаманні одній компетентності впливатимуть на формування інших.

Звертаємо особливу увагу, що  у змісті всіх навчальних програм послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції  «Нова українська школа» та показано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання.

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості: збереження, захист довкілля й усвідомлення сталого його розвитку, готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього середовища і розвитку суспільства.

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» забезпечує розвиток соціальної й громадянської компетентностей, розкриває суть поняття «відповідальний громадянин», визначає вектори його діяльності.

Реалізації здоров’язбережувальної ключової компетентності сприяє наскрізна лінія «Здоров’я і безпека», орієнтуючи на формування учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного громадянина, що дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

Метою наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є навчання молодого покоління українців ощадливості, раціонального використання коштів, планування витрат, стимулювання лідерських ініціатив, прагнення успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Наскрізні змістові лінії спільні для всіх начальних предметів, є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Зміст навчання потрібно базувати на положеннях дидактики, психології, методики, підборі оригінальних завдань і видів діяльності, моделюванні творчої діяльності учнів, урахуванні розвитку мовних, соціальних, громадянських, здоров’язбережувальних та інших компетентностей, визначених навчальними програмами.

Нині змінилися не тільки вимоги до якості освіти, а й виникла потреба впровадження у зміст освіти європейського виміру, спрямування його на інтеграцію до світових та європейських стандартів. А тому перед освітянами, науковцями стоїть нелегке завдання – пошук ефективних механізмів проходження всіх етапів навчання.

Саме через освіту необхідно підготувати  інноваційну людину, здатну до сприйняття змін та новацій. Головна мета розвитку української системи освіти – створити умови для саморозвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України.

Дочірні категорії

Розроблено Римар Віктор Олексійович.